Naam en zetel          
             
De stichting draagt de naam "Stichting Shahdol"en is gevestigd te Nijmegen,
Gerardsweg 7.          
             
De stichting staat ingeschreven in het Stichtingsregister van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 09114871.
De stichting is opgericht op 21 augustus 2000.  
             
             
Activiteiten en doelstellingen      
             
De activiteiten van de stichting bestaan uit het bijeen brengen van donaties van particulieren
en fondsen met als doelstelling het verwezenlijken van een kinderhuis en school in India
voor kinderen in de leeftijd van vijf tot vijftien jaar.  
Door de stichting is een folder uitgebracht waarin het project inhoudelijk wordt
uitgelegd.          
             
             
Bestuur            
             
Het bestuur bestaat uit zes personen: vier personen      
             
1. Voorzitter    : C.J.A. van Maren 
2. Secretaris/Penningmeester  : R.J.J. van der Post
3. Bestuurslid    : F. Mostert  
4. Bestuurslid    : K. Pasman  
             
             
             
             
Stichting Shahdol          
             
             
             
             
             
Overzicht geldstroom over het jaar 2013 van Stichting Shahdol
             
         
             
In kas per 1 januari 2013     299  
ABN AMRO per 1 januari 2013   26.246  
          ▬▬▬▬  
            26.545
             
Opbrengst donaties      22.143  
Ontvangen rente bank     335  
          ▬▬▬▬  
            22.478
            ▬▬▬▬
            49.023
Lasten            
             
Bouw project       14.000  
Kosten bank       215  
Project kosten via bank     20  
          ▬▬▬▬  
            14.235
            ▬▬▬▬
Saldi per 31 december 2013     34.788
            ══════
             
             
             
             
             
Geldmiddelen aanwezig :        
           
             
In kas in India         299
ABN AMRO Bestuursrekening     9.654
ABN AMRO ondernemers deposito     24.835
            ▬▬▬▬
            34.788
            ══════